Exlibris – samlare och skapare

Börge Elwi Carlson var både en samlare och skapare av exlibris. Under årens lopp gjorde han mängder av exlibris till olika beställare, oftast var det linoliumsnitt. Han grundlade Elwi Arts Bookplate Society som gav ut ett stort antal exlibrisböcker. Dessutom gav han under nästen 15 år ut en exlibristidskrift som hette Presentation. Den kom ut varje månad och ett antal konstnärer, skribenter och poeter var medarbetare. Tidskriftet hade prenumeranter i många länder.

”På exlibrisområdet har Börge Elwi Carlson blivit ett begrepp. Han är känd för sina mycket kraftfulla exlibris som nästan alla är utförda i linoleum. De 30-40 av hans senaste exlibris är utförda i färg.

Många samlare av exlibris beställer verk hos Börge Elwi. De har mycket höga krav och Börge Elwi överlåter aldrig i sin konstutövning något åt slumpen. Inget annat än kvalitetsgrafik godkännes av honom liksom inte heller av storsamlare av exlibris godkänner annat än värdefulla produkter”

Per-Evert Tingberger i en artikel i Sydöstra Götalands tidningar.

 

 

Klicka på bilderna för att se dem större