En utsökt grafiker

Inspiration från klostret i Helsingör

Börge Elwi Carlson är en konstnär med många strängar på sin lyra – han inte bara tecknar och målar, han ägnar sig också åt poesi.

Framför allt är han bildkonstnär. Som sådan ägnar han sig åt både måleri och teckning men framför allt åt grafiken, som han för övrigt utvecklat en speciell teknik i, benämnd Elwigrafi. Där har han vunnit erkänsla på olika håll i världen inte minst i Frankrike, där han är invald i Högre akademin för litteratur och konst och han är även medlem i Societé des Artistes Francias.

Han har också deltagit i olika internationella utställningar och till dags dato erövrat tolv medaljer, varav tre i valören guld.

En alldeles speciell genre, där han utvecklat stor skicklighet genom åren, är inom exlibriskonsten. Här har hans sätt att arbeta med linoliumsnitt kommit till sin rätt och här har han genom åren som deltagare i den polska Exlibris-Biennale bland annat tilldelats stora medaljen.

Just inom exlibriskonsten dokumenterar han den enkelhet och stramhet som krävs för att åstadkomma ett exlibris som är karaktäristiskt för ägaren och samtidigt uttrycksfullt rent konstnärligt. Samma enkelhet passar också utsökt fint på han grafiska kärleksskildringar och hans blyertsteckningar med kärleksmotiv.

På detta område passar hans fina känsla för formspråk perfekt. Här utstrålar hans enkla, korthuggna, koncisa linjespel just den sensualitet som krävs för att skildra en kärleksupplevelses intensitet och ömhet. Hans skildringar är tagna på kornet utan att vara påträngande eller alltför diskreta.

Hans sätt att arbeta i svartvitt med effektfullt skuggspel bidrar i hög grad till att ge kärleksbilderna en varsam men tydlig erotisk karaktär.

Som målande konstnär skildrar han gärna religiösa motiv, till exempel kyrkointeriörer och landskap, där han liksom i sin grafik är sparsmakad vad gäller färg och form utan överdrift, men också utan att vara alltför njugg.

I närmare 30 år har Börge Elwi Carlson varit verksam som konstpedagog. Därvidlag noterar man hans intresse för att hjälpa tillrätta, att slussa fram nykomlingar genom att ge dem hjälp, stöd och uppmuntran.

April 1988, Lars Hultman, konstexpert.

 

Storslaget renodlat

Motivkretsen växlar mellan det sakrala och det profana. Redan i tidigare verk uppehöll sig Börge Elwi Carlson vid klaustrofobi som incitament: gastkramning, skräck som stadsmänniskan kan känna under trycket av höga byggnader som kan verka hotande, individens ängslan över att komma bort i det stressade storstadsvimlet.

Nu har han drivit upp det motivet i större format: han återger anonyma varelser, marionettartat utformade, gående vilse i kvällsstäder, rusningsstäder, vinterstäder där kylan får bli en bister metafor. Som motvikt har han upplevt stillheten, kontemplationen, den rogivande atmosfären under högvälvda gotiska valv i klostermiljö.

Det är naturligtvis mest en utflykt i sinnesvärlden och ingivelsen tyngs inte heller av en dokumentarisk återgivning: det är alltid sinnesbilden som framstår som viktig och den har följt konstnären under årens lopp och gett upphov till ett mångtal variationer av denna utställning att döma alltmer storslaget renodlade.

Däremellan inskjuter konstnären en påtagligt varm sensuell linje. Det är också den som fått sina linjeklaraste uttryck i sviten Kär-lek, men det finns också en särdeles sensibilitet i många av de informella elwigrafiska blad av mindre format, som konstnären presterat under de senaste tio åren.

Alf Matteson, Nordvästra Skånes tidningar (recension av en retrospektiv utställning)